Administratieve lasten mkb nog steeds te hoog

26 juni 2013 – Het midden- en kleinbedrijf (mkb) gaat nog steeds gebukt onder regeldruk en administratieve lasten. Mkb-ondernemingen vinden de BTW, vennootschapsbelasting, loonadministratie, jaarrekening en factuurverplichtingen een forse administratieve belasting. Volgens onderzoeksbureau Panteia/EIM liepen de kosten van de administratieve lasten voor het mkb afgelopen jaar op tot € 8,2 miljard.

Dat is dus flink hoger dan wat de overheid eerder raamde. De overheid ging er eerder vanuit dat de administratieve lasten het mkb niet meer dan € 6,5 miljard zou gaan kosten. Uit het onderzoek (pdf) blijkt dat, ondanks de inspanningen van de overheid om de regeldruk te verminderen, ondernemingen hier in de praktijk weinig van merken. De gemiddelde administratieve last per werknemer loopt uiteen van net iets minder dan € 2.900 bij ondernemingen met minder dan tien werknemers tot € 900 bij ondernemingen met 100 tot 250 werknemers. Ondernemingen die veel werknemers in dienst hebben, kunnen de administratieve lasten spreiden. Deze drukken dan ook relatief zwaarder op de kleinere ondernemingen, waar ze circa 2% van de bedrijfskosten opslorpen. Grotere ondernemingen spenderen hier 0,5% van hun bedrijfskosten aan.

Overheid wil lastendruk aanpakken

De overheid ontwikkelde eerder het ‘Programma regeldruk bedrijven’. Hiermee wil zij de administratieve lasten voor het bedrijfsleven proberen terug te dringen. Zij doet dit op basis van de volgende pijlers:

  • Verlaging van de administratieve lasten: bijvoorbeeld door de belastingaangifte eenvoudiger te maken.
  • Kosten voor ondernemingen verlagen: dit zijn de kosten die ondernemingen maken om aan de regels te voldoen.
  • Nieuwe regeldruk voorkomen: bijvoorbeeld door bij nieuwe wetsvoorstellen de effecten op regeldruk goed in kaart te brengen.
  • Dienstverlening van de overheid verbeteren: onder andere door het invoeren van het elektronisch ondernemersdossier.
  • Toezicht richten op risicovolle ondernemingen: zodat ondernemingen die zich aan de regels houden minder vaak inspecteurs op bezoek krijgen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Nieuws express

Nieuws express