Geen aftrek van scholingsuitgaven

Een vrouw heeft in haar aangifte IB/PVV 2006 scholingsuitgaven in aftrek gebracht. De uitgaven hebben betrekking op creditcardbetalingen die door haar partner zijn gedaan aan de California University Los Angeles USA (verder: de universiteit). Na een boekenonderzoek heeft de inspecteur de in aftrek gebrachte scholingsuitgaven nagevorderd. Hij stelt dat de uitgaven niet zijn gedaan voor het volgen van een opleiding of studie. Hij heeft er hierbij onder meer op gewezen dat de partner op internet in verband wordt gebracht met online diplomazwendel.

Rechtbank Breda volgt de inspecteur dat geen recht bestaat op aftrek van scholingsuitgaven. Zij acht de vrouw erin geslaagd aannemelijk te maken dat de partner betalingen heeft verricht aan de universiteit en dat aan hem een certificaat is toegekend waarin is vermeld dat hij heeft voldaan aan de minimumvereisten voor afstuderen voor de degree Master of Business Administration. Dat is echter niet voldoende voor aftrek van scholingsuitgaven. In 2006 bestaat hier alleen recht op indien uitgaven zijn gedaan voor het volgen van een opleiding of studie. Dat houdt in dat de uitgaven direct verband moeten houden met een leertraject. Daaronder valt bijvoorbeeld niet het verkrijgen van diploma’s op basis van competenties. Steun hiervoor vindt de Rechtbank in de omstandigheid dat eerst per 1 januari 2007 het nieuwe tweede lid van artikel 6.27 van de Wet IB 2001 ertoe strekt als scholingsuitgaven aan te merken uitgaven ter zake van het volgen van een procedure erkenning verworven competenties waarvoor een verklaring is afgegeven door een instantie die is aangeduid bij ministeriële regeling.

Aangezien niet aannemelijk is gemaakt dat de uitgaven direct samenhangen met het volgen van een opleiding of een studie, bestaat geen recht op aftrek. De Rechtbank acht voorts sprake van een nieuw feit om na te vorderen en verwerpt de stelling dat recht op aftrek bestaat op grond van het vertrouwensbeginsel. De inspecteur slaagt er verder in om aannemelijk te maken dat sprake is van opzet. Een boete van 50% acht de Rechtbank passend en geboden.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Nieuws express

Nieuws express