Grote plannen voor loon- en inkomstenbelasting

19 juni 2013 – Het kabinet vindt dat het huidige stelsel van de inkomstenbelasting eenvoudiger, sterker en fraudebestendiger moet worden. Daarom heeft staatssecretaris Weekers van Financiën de Commissie Van Dijkhuizen gevraagd om de mogelijkheden hiertoe te onderzoeken. Onlangs heeft de Commissie zijn eindrapport gepubliceerd.

Volgens het eindrapport van de Commissie Van Dijkhuizen (pdf) zou het kabinet onder meer de regels in box 1 van de inkomstenbelasting op een aantal punten moeten herzien. Omdat de loonbelasting/premie volksverzekeringen een voorheffing is op de inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen, kunnen deze plannen ook grote veranderingen voor de loonheffingen betekenen.
Zo stelt de commissie voor om de belastingschijven in de loon- en inkomstenbelasting terug te brengen van vier naar twee. Er komt dan een laag tarief van 37% voor inkomens tot € 62.500 en een tarief van 49% voor de hogere inkomens. Op termijn wil de commissie deze tarieven zelfs verlagen naar 34% en 46%. Daarnaast moet de algemene heffingskorting met € 300 worden verhoogd en de arbeidskorting met € 400.

Toeslagen samenvoegen tot huishoudentoeslag

Ook de toeslagen gaan op de schop, als het aan de commissie ligt. De commissie wil deze samenvoegen tot één zogenoemde huishoudentoeslag. De huidige huurtoeslag, het kindgebonden budget, kinderbijslag en zorgtoeslag gaan hier dan in op. Ook de ouderenkorting en de alleenstaande-ouderenkorting kunnen onderdeel worden van deze huishoudentoeslag. Het moet meer gaan om de draagkracht van het huishouden. Er komt daarnaast een uniform afbouwpercentage dat niet afhangt van het aantal ontvangen toeslagen.

Invoering van maatregelen uit rapport is nog onzeker

Het is nog maar de vraag wat het kabinet met het rapport van de commissie gaat doen. Het is slechts een voorstel om het huidige belastingstelsel op bepaalde punten te verbeteren. De ministerraad kan het rapport ook gewoon terzijde schuiven. Binnenkort komt het kabinet met nieuwe bezuinigingen en op Prinsjesdag met de voorstellen voor 2014. Dan zal blijken in hoeverre er ruimte is om deze plannen in te voeren.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Nieuws express

Nieuws express