fiscale eindejaarstips

1. Stel uw winst uit tot 2013

Het loont om in 2012 uw boekhoudkundige winst te minimaliseren. In 2013 gaat namelijk de mkb-winstvrijstelling voor ondernemers (en dus ook zzp’ers) omhoog van 12 naar 14 procent. Probeer dit jaar bijvoorbeeld de vrijval van uw herinvesteringsreserve te voorkomen. Of stel de vrijval van uw fiscale oudedagsreserve uit tot na 1 januari 2013. De mkb-winstvrijstelling wordt berekend over uw winst na aftrek van de ondernemersaftrek. Dat laatste is de combinatie van zelfstandigenaftrek, aftrek voor speur- en ontwikkelingswerk, meerwerkaftrek, startersaftrek bij arbeidsongeschiktheid en de stakingsaftrek.

2. U kunt uitstel krijgen voor de btw-afdracht

U krijgt per 1 januari 2013 de mogelijkheid op schriftelijk of telefonisch verzoek bij de Belastingdienst uw btw-afdracht uit te stellen met maximaal vier maanden. Het uitstel geldt tot een bedrag van 20.000 euro. Voorwaarden zijn dat er  geen belastingaanslagen openstaan waarvoor al dwangbevelen zijn afgegeven. Ook mag er geen sprake zijn van aangifteverzuim en openstaande oninbare belastingschulden. Daarnaast kunt u in aanmerking komen voor een betalingsregeling met een langere looptijd. Een versoepeling is dat u hiervoor niet meer hoeft aan te tonen dat uw betalingsproblemen voortkomen uit de crisis.

3. Ga uw verzekeringen na vóór 2013

Vanaf 1 januari 2013 gaat de assurantiebelasting omhoog van 9,7 naar 21 procent. Hieraan valt niet te ontsnappen. Maar u kunt wel nagaan of alle gesloten verzekeringen daadwerkelijk nog nodig zijn. Bent u oververzekerd? Zeg overbodige verzekeringen dan op vóór 1 januari 2013. Er zijn verzekeringen waar geen assurantiebelasting voor geldt. De belangrijkste hiervan zijn;
• levensverzekeringen
• ongevallen-, invaliditeits- en arbeidsongeschiktheidsverzekeringen
• ziektekostenverzekeringen

4. Innoveren is in 2013 aantrekkelijk

Ook in 2013 krijgt u de mogelijkheid met fiscaal voordeel te innoveren. De WBSO zorgt er namelijk voor dat u minder loonheffing betaalt over loonkosten voor speur- en ontwikkelingswerk (S&O). In 2013 wordt de bovengrens van de eerste schijf waarvoor de aftrek geldt, verhoogd van 110.000 naar 200.000 euro. Daar staat tegenover dat het percentage van de eerste schijf van 42 naar 38 procent wordt verlaagd, het percentage van de eerste schijf voor starters van 60 naar 50 procent gaat en het S&O-uurloon wordt afgerond naar boven op 1 euro. Met de aftrek voor RDA (Research en Development Aftrek) kunt u uw kosten nog verder verlagen. Aftrekbaarzijn bijvoorbeeld kosten voor prototypes, proefopstellingen of onderzoeksapparatuur. Per 1 januari 2013 wordt het RDA-percentage verhoogd van 40 naar 54 procent. Het kan verstandig zijn uw investeringen in speur- en ontwikkelingswerk uit te stellen tot 2013 om in aanmerking te komen voor een grotere aftrekpost. Let op! De grens van 90 procent voor het doen van een mededeling over de gerealiseerde uren komt te vervallen. Er moet dus altijd een mededeling worden gedaan.

bron: Eigen bedrijf

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Nieuws express

Nieuws express