In het kader van driedaagse GVB-cursus …

In het kader van driedaagse GVB-cursus gemaakte kilometers aangemerkt als zakelijke kilometers

Aan de dga van een BV is een auto ter beschikking gesteld door zijn BV. De dga heeft over 2008 een sluitende kilometerregistratie bijgehouden waarin wordt vermeld dat de auto in 2008 327,6 kilometer voor privédoeleinden is gebruikt. Hij heeft in 2008 deelgenomen aan een driedaagse GVB-cursus. Tijdens deze dagen is met de auto 738,4 kilometer gereden. De dga heeft de cursus afgesloten met het behalen van zijn GolfVaardigheidsBewijs (hierna: GVB).De inspecteur stelt zich op het standpunt dat het hier om privékilometers gaat, zodat een bijtelling op zijn plaats is.

De dga stelt dat de kilometers zijn gereden ten behoeve van zakelijke doeleinden. Hij heeft voor Rechtbank Breda verklaard dat hij zijn GVB louter heeft behaald om, als ondernemer, meer kans te maken op het binnenhalen van specifieke opdrachten, dat het golfevenement werd georganiseerd door de branch eorganisatie waarvan hij lid is en dat niet-leden niet konden deelnemen. Verder heeft hij verklaard dat hij, nadat bleek dat eerdergenoemde specifieke opdrachten niet aan hem gegund werden, nog slechts één keer heeft gegolfd. De Rechtbank heeft de verklaringen geloofwaardig geacht en heeft de dga gelijk gegeven. Ook Hof Den Bosch acht de verklaringen geloofwaardig, temeer omdat de inspecteur in hoger beroep in het geheel niet is ingegaan op met name de door de Rechtbank geloofwaardig geachte verklaringen. Geen bijtelling!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Nieuws express

Nieuws express