Per 1 januari 2013 een onbelastbare korting op het pensioen voor ondernemers met een pensioen-bv

Veel particuliere pensioen-bv’s kampen met tekorten door tegenvallende beleggingsresultaten van de afgelopen jaren. Anders dan pensioenfondsen vallen particuliere bv’s niet onder de Pensioenwet, maar onder de Wet op loonbelasting. Pensioen-bv’s kunnen hierdoor niet zomaar korten op de pensioenen; ze moeten het oorspronkelijk toegezegde pensioen uitkeren. Daardoor is de pensioenpot eerder leeg. Gaan ze toch over tot het verlagen van de pensioenafspraken, dan zijn ze loonbelasting verschuldigd, tenzij sprake is van een faillissement van de bv, betalingsonmacht of surseance van betaling. Het kabinet wil ondernemers die in de problemen komen met hun pensioenvoorziening tegemoet komen. Ondernemers die hun pensioen in een bv hebben ondergebracht mogen een eenmalige korting doorvoeren op hun pensioen zonder te worden aangeslagen door de Belastingdienst.

Wat levert het op?

Een besparing op loonbelasting over de verlaagde pensioenuitkering plus 20 procent revisierente.

Wat is de keerzijde?

Er gelden strikte voorwaarden. Zo moet het tekort zijn ontstaan door reële beleggings- en ondernemingsverliezen. Daarnaast wordt de verlaging alleen goedgekeurd op de pensioeningangsdatum. Is het pensioen al ingegaan, dan geldt een overgangsregeling die tot en met 2015 loopt. In die periode kan er ook een eenmalige goedkeuring plaatsvinden tot vermindering van de pensioenuitkering.

bron: Eigen bedrijf

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Nieuws express

Nieuws express